Door de actuele gebeurtenissen rondom het Corona Virus zijn ook bij Excelsior alle geplande optredens afgelast.

‘Night of the Music’ met Musical Popkoor Broadway wordt doorgeschoven naar september 2021.
De juiste datum wordt nog afgestemd met Broadway.

De intentie blijft om tijdens het Midwinterconcert op 20 december de competitie
‘WIE WORDT MAESTRO VAN ANDIJK’ te blijven organiseren. 

Veel veranderingen maar het is niet anders. Zodra data definitief zijn worden deze in de agenda gezet 

  

 

 Zorg goed voor uzelf, elkaar en blijf gezond!

 Actuele nieuwe geplande optredens vindt u op de pagina:

 AGENDA
 

*********************************************************************************************************************************

UITREIKING KONINKLIJKE EREPENNING DOOR
BURGEMEESTER STRENG VAN MEDEMBLIK
  

Het Midwinterconcert op 22 december j.l. kreeg een Koninklijk tintje. Burgemeester Frank Streng reikte de
Koninklijke Erepenning uit aan de voorzitter, Rob Vlam.

De Erepenning werd door de Koning toegekend uit respect en waardering voor de muziekvereniging.

Excelsior is een springlevende vereniging die ook jonge mensen in aanraking brengt met muziek.
Het plezier is er voor de leden, maar zeker ook voor de gemeenschap van Andijk.
Anno 2019 is Excelsior een niet weg te denken orkest met betrokken vrijwilligers.
Een vriendenstichting van 300 Andijkers steunt de vereniging financieel.
Concerten, concoursen, serenades en andere optredens; Excelsior doet het graag.
Een actieve vereniging die zich op maatschappelijk en cultureel gebied laat zien en horen.
Bovendien haalt Excelsior al 57 jaar het oud papier op in het dorp.

Medemblik is trots op Excelsior en ziet het muziekonderwijs, het muziek maken, de samenwerking
en verbinding die dit brengt als belangrijke aspecten.

De burgemeester heeft daarom voor Excelsior de Koninklijke Erepenning aangevraagd.
De vereniging voldoet aan de eisen waardoor de penning is toegekend door Zijne Majesteit de Koning.

 

 

     foto's uitreiking: persbureau Annes

 

 ***********************************************************************************************************************************

Excelsior anno 2018