EXCELSIOR ONTMOET:
  JONG TALENT!

 

   Op zaterdag 28 maart ontmoet Excelsior
   tijdens het jaarlijkse themaconcert 
   Jong Talent uit West-Friesland.

   Annah Posthumius, niet onbekend bij   
   Excelsior want zij heeft al een eerder
   bij een concert opgetreden, op viool en 
   Melle Lingerak, een jonge singer-songwriter.

   Kaarten zijn reeds verkrijgbaar via:

  Tickets bestellen

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************************************************************************************

UITREIKING KONINKLIJKE EREPENNING DOOR
BURGEMEESTER STRENG VAN MEDEMBLIK
  

Het Midwinterconcert op 22 december j.l. kreeg een Koninklijk tintje. Burgemeester Frank Streng reikte de
Koninklijke Erepenning uit aan de voorzitter, Rob Vlam.

De Erepenning werd door de Koning toegekend uit respect en waardering voor de muziekvereniging.

Excelsior is een springlevende vereniging die ook jonge mensen in aanraking brengt met muziek.
Het plezier is er voor de leden, maar zeker ook voor de gemeenschap van Andijk.
Anno 2019 is Excelsior een niet weg te denken orkest met betrokken vrijwilligers.
Een vriendenstichting van 300 Andijkers steunt de vereniging financieel.
Concerten, concoursen, serenades en andere optredens; Excelsior doet het graag.
Een actieve vereniging die zich op maatschappelijk en cultureel gebied laat zien en horen.
Bovendien haalt Excelsior al 57 jaar het oud papier op in het dorp.

Medemblik is trots op Excelsior en ziet het muziekonderwijs, het muziek maken, de samenwerking
en verbinding die dit brengt als belangrijke aspecten.

De burgemeester heeft daarom voor Excelsior de Koninklijke Erepenning aangevraagd.
De vereniging voldoet aan de eisen waardoor de penning is toegekend door Zijne Majesteit de Koning.

 

 

     foto's uitreiking: persbureau Annes

 

 ***********************************************************************************************************************************

Excelsior anno 2018