Zoals u ziet hebben we  weer een echte agenda tot oktober volgend jaar.
   Het blijft allemaal onder voorbehoud van de maatregelen maar we hebben goede hoop
   dat de optredens nu door kunnen gaan.
  

 

 

   Actuele nieuwe geplande optredens vindt u op de pagina:

   AGENDA


  UITREIKING KONINKLIJKE EREPENNING DOOR
  BURGEMEESTER STRENG VAN MEDEMBLIK
  

   Het Midwinterconcert op 22 december 2019 kreeg een Koninklijk tintje. Burgemeester Frank
   Streng reikte de Koninklijke Erepenning uit aan de voorzitter, Rob Vlam.

De Erepenning werd door de Koning toegekend uit respect en waardering voor de muziekvereniging.

Excelsior is een springlevende vereniging die ook jonge mensen in aanraking brengt met muziek.
Het plezier is er voor de leden, maar zeker ook voor de gemeenschap van Andijk.
Anno 2019 is Excelsior een niet weg te denken orkest met betrokken vrijwilligers.
Een vriendenstichting van 300 Andijkers steunt de vereniging financieel.
Concerten, concoursen, serenades en andere optredens; Excelsior doet het graag.
Een actieve vereniging die zich op maatschappelijk en cultureel gebied laat zien en horen.
Bovendien haalt Excelsior al 57 jaar het oud papier op in het dorp.

Medemblik is trots op Excelsior en ziet het muziekonderwijs, het muziek maken, de samenwerking
en verbinding die dit brengt als belangrijke aspecten.

De burgemeester heeft daarom voor Excelsior de Koninklijke Erepenning aangevraagd.
De vereniging voldoet aan de eisen waardoor de penning is toegekend door Zijne Majesteit de Koning.

 

 

     foto's uitreiking: persbureau Annes

 

 

 

 

 


Excelsior anno 2018