" 1 Oktober, den moet 't beure". Zo zal het ongeveer wel gezegd zijn toen de oprichters van Excelsior voor de zoveelste
keer bij elkaar kwamen. We schrijven dan 1893. Het toenmalige bestuur heeft waarschijnlijk ook de naam "Excelsior"
aan de vereniging gegeven. Een ambitieuze naam daar dit - steeds hoger - betekend. Er waren 2 soorten leden,
werkende of kunstlievende leden en aspirant leden. De werkende leden mogen in het grote korps blazen terwijl de aspirant
leden alleen les krijgen. Wie van de leden zou kunnen bevroeden dat deze vereniging meer dan 125 jaar nog steeds leeft en
zijn functie vervuld in het dorpsleven van Andijk.

Naast de jaarlijkse concerten, later themaconcerten, worden er vanaf begin 2000 grote concerten geven.
In de Botenhal van de Stichting Jachthaven Andijk wordt een groot 'Zomeravondconcert' gegeven samen met popkoor
Cantabile en de band A New Coat of Paint.
Dit wordt in 2002 herhaald  met een 'Midzomeravondconcert' nu alleen met Cantabile in de uienhal van de firma Broer.

In 2001 wordt het 110 jarig jubileum gevierd met een 'Dierendagconcert'. Voorafgaand hieraan heeft hele orkest zich een
weekend terug getrokken en is het fenomeen 'Bandcamp' geboren. Een verenigingsweekend met repeteren en veel vertier
en vermaak.

Uniek is het grote Circusconcert 'Jong-leren met muziek!'. Sporthal "De Klamp" werd omgetoverd tot een ware circuspiste
en samen met Edwin Rutten en Ome Willem werd dit het grootste concert ooit. Meer dan 650 bezoekers kon Excelsior
verwelkomen.

In 2017 werden er 2 Avonden van de Filmmuziek gegeven, wederom in sporthal de Klamp met het Highland Orchestra,
een projectorkest van fanfare Accordando uit Spierdijk en Excelsior. Van beide orkesten is Nick Hoogland de dirigent.

En als muzikaal hoogtepunt het grote jubileumconcert op 6 oktober 2018 ook in sporthal de Klamp.
met medewerking van zangeres Leona Philippo.